تبلیغات
قبله یعنی حلقه چشم مستت اشعار ناب فارسی - لحظه دیدار

اشعار ناب فارسی

لحظه دیدار :[اشعار فارسی , ]

لحظه ی دیدار نزدیك است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم


های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
 های ، نپریشی صفای زلفكم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیك است

 اخوان ثالث

نوشته شده در چهارشنبه 2 آذر 1384 و 03:11 ق.ظ توسط بهامین باقری

ویرایش شده در چهارشنبه 2 آذر 1384 و 03:11 ق.ظonline