تبلیغات
قبله یعنی حلقه چشم مستت اشعار ناب فارسی - سیب

اشعار ناب فارسی

سیب :[اشعار فارسی , ]

تو به من خندیدی
 و نمی دانستی
 من به چه دلهره از باغچه همسایه
 سیب را دزدیم
 باغبان از پی من تند دوید
 سیب را دست تو دید
 غضب آلوده به من كرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاك
 و تو رفتی و هنوز ...


 سالهاست كه در گوش من آرام آرام
 خش خش گام تو تكرار كنان
 می دهد آزارم
 و من اندیشه كنان غرق این پندارم
 كه چرا
 خانه كوچك ما سیب نداشت

حمید مصدق

نوشته شده در چهارشنبه 2 آذر 1384 و 11:11 ق.ظ توسط بهامین باقری

ویرایش شده در شنبه 5 آذر 1384 و 07:11 ق.ظonline